Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Ưu thế về Artemia
- Feb 11, 2018 -

Artemia là phổ rộng phổ rộng muối Guangyu loài, đặc biệt là trong muối muối phân bố, với tăng trưởng sinh sản, khả năng thích ứng, trứng có thể được bảo quản lâu dài và như vậy. Nó không chỉ cho cá, giáp xác bằng cách nhân giống để cung cấp thức ăn tươi chất lượng cao; mà còn để cải thiện môi trường nước, có ao nuôi thủy sản "scavenger" danh tiếng. Nó có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng protein trên 80%, chứa nhiều loại hoocmon, có lợi cho sự phát triển của các loài cá, tăng trưởng tôm, phát triển và cải thiện khả năng kháng bệnh. Artemia nuôi ao xây dựng thuận tiện, đầu tư trên địa bàn tỉnh, tăng trưởng nhanh, chu kỳ rất ngắn, thực phẩm đơn giản, không có thiết bị phức tạp như nước.