Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Thói quen sống của Artemia
- Feb 11, 2018 -

Động vật là loài sinh vật muối rộng, dưới điều kiện tự nhiên, sinh sống ở độ mặn muối cao và hồ nước muối. Nồng độ muối trên 27% vẫn có thể tồn tại. Màu sắc và kích thước cơ thể có liên quan mật thiết đến độ mặn của nước ở sinh sống. Trong cơ thể có độ mặn cao, cơ thể có màu đỏ, và cá thể nhỏ. Khi độ mặn giảm, màu sắc cơ thể dần dần biến mất và chiều dài cơ thể tăng dần. Sự phát triển của động vật cũng liên quan chặt chẽ đến thực phẩm và nhiệt độ. Trong nước tự nhiên, chúng là đơn bào và các mảnh vỡ hữu cơ làm thức ăn chính, nhiệt độ tăng trưởng tối ưu là khoảng 25 ~ 30 ℃.