Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Điều kiện nuôi tôm giống
- Feb 11, 2018 -

Các trứng tôm chân trắng thường có sẵn trên thị trường là trứng không hoạt động cần được kích hoạt trước khi được kích thích bởi kích thích bên ngoài và nở thành nauplii. Hai yếu tố quan trọng nhất là độ mặn và nhiệt độ. Bởi vì tất cả các thương hiệu trứng tôm brine được thu gom trực tiếp trong tự nhiên, do sự phong phú của các loài tôm ở các môi trường sống khác nhau, sẽ có sự khác biệt về tỷ lệ nở và thời gian nở, nhưng về cơ bản con giống sẽ được nở thành công Điều quan trọng nhất tôm là cung cấp độ mặn phù hợp, nhiệt độ pH (pH) và oxy hoà tan