Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Nghiên cứu về Artemia
- Feb 11, 2018 -

Nghiên cứu về Artemia, từ năm 1775, đã có 200 năm lịch sử. Tuy nhiên, khi áp dụng thức ăn thủy sản, từ những năm 30 của thế kỷ này, Hoa Kỳ năm 1933, giống ấu trùng Seale Artemia sống như thức ăn sống ấu trùng, tiếp theo là Na Uy Rollefsen và Artemia nauplii Ấu trùng được nuôi cấy như mồi sống, tất cả trong số đó đã thành công. Người ta đã xác nhận rằng Artemia nauplii là thức ăn tốt cho trẻ vị thành niên, và do đó đã được đánh giá cao bởi các công nhân nuôi trồng thủy sản trong và ngoài nước.