Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Khách hàng mẫu Uzbekistan đến thăm và có một doanh nghiệp thảo luận
- May 07, 2018 -

Shengying nhà máy đã được bán artemia trong nhiều năm và có một tỷ lệ cao hatchability.Last tuần, khách hàng từ Uzbekistan đến thăm nhà máy của chúng tôi xây dựng. Chúng tôi chia sẻ quá trình sử dụng và sản xuất artemia.Rotifer artemia là một đơn bào đa bào thủy sinh. Nó là thức ăn tự nhiên cho cá, tôm và cua ở giai đoạn cây con. Nó có một trạng thái sinh thái quan trọng.

Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài.

胜英水产新闻照片.jpg