Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nở trứng Artemia là gì?
- Aug 18, 2018 -

Các điều kiện sinh thái của trứng nở của sâu mặn (Artemia eggs spp.) Là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ nở trứng của giun nước mặn (Artemia spp.). Nếu các điều kiện nở không được kiểm soát thích hợp, tốc độ nở sẽ rất thấp.

1. Độ mặn: Trong nước biển bình thường, nước biển nhân tạo hoặc muối thô có độ mặn 20-30% tốt hơn, ở nhiệt độ thích hợp, độ mặn thích hợp tăng, tỷ lệ nở sẽ tăng lên, nhìn chung tỷ lệ nở 60-70% đạt cao nhất; nhưng độ mặn đạt tới 90, trứng không hấp thụ nước, không thể nở.

2.PH: thường từ 8 đến 9 là tốt nhất. Trong sản xuất, ủ mật độ cao cộng với NAHCO3 được sử dụng để trung hòa CO2 sản xuất, nói chung thêm 1-2 gram NAHCO3 mỗi lít nước biển có thể ổn định giá trị pH của nước biển.

3. Nhiệt độ: Khi nhiệt độ nước là - 18 độ - 4 độ hoặc 32-40 độ, phôi của giun nước mặn Trứng Artemia sẽ không chết, nhưng sẽ không nở; khi nhiệt độ nước là từ 4-32 độ, với sự gia tăng nhiệt độ, sự trao đổi chất của phôi được tăng cường, và nhiệt độ ủ trong sản xuất nói chung là 28-30 độ.

4. Oxy hòa tan: Trong sản xuất, miễn là DO> 0,2 ppm, có thể đáp ứng nhu cầu oxy (Artemia) cho nhu cầu, trong nở, nói chung để xả oxy và khuấy nước, mà còn để ngăn chặn sự hình thành oxy đầy góc chết, do đó ngăn ngừa sự tích tụ nở, cái chết độc hại.

5. ánh sáng: ánh sáng mặt trời có tác dụng kích thích vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi và đóng vai trò kích thích. Nhu cầu về ánh sáng ở các khu vực khác nhau nói chung là khác nhau. Ánh sáng thích hợp cho trứng của sâu mặn (Artemia spp.) Ở Hoa Kỳ là 1000 LUX, trong khi đó đối với trứng của sâu mặn (Artemia spp.) Ở Trung Quốc là 1500 LUX.

6. Mật độ: Trong sản xuất, mật độ tối ưu của trứng của giun nước muối nên được kiểm soát dưới 10 gram mỗi lít. Trong sản xuất quy mô lớn, mật độ nở nên 3-5 gram mỗi lít.

blob.png